آزمایش الکتروفورز هموگلوبین خون

زمان تقریبی مطالعه : 1 دقیقه
آزمایش الکتروفورز هموگلوبین خون

آزمایش الکتروفورز هموگلوبین خون
Hemoglobin Electrophoresis

آزمایش الکتروفورز هموگلوبین، نوعی آزمایش خون است که در آن انواع مختلف هموگلوبین بررسی می شود.هموگلوبین ماده ای در گلبولهای قرمز است که وظیفه حمل اکسیژن را بر عهده دارد.در آزمایش الکتروفورز، هموگلوبینهای طبیعی و غیر طبیعی در خون با استفاده از جریان الکتریسیته از هم جدا می شوند. هموگلوبینهای مختلف بارهای الکتریکی مختلفی دارند و هر کدام با سرعت های مختلفی حرکت می کنند.وجود هموگلوبین غیر طبیعی و یا غیر طبیعی بودن میزان هموگلوبین طبیعی در بدن می تواند نشانه وجود بیماری باشد. در صورتی که نشانه هایی از کم خونی در شما ظاهر شوند، ممکن است پزشک شما درخواست الکتروفورز هموگلوبین را دهد. آن دسته از افرادی که دارای سابقه خانوادگی کم خونی ارثی و بیماریهایی همچون کم خونی داسی شکل یا تالاسمی هستند قادر خواهند بود قبل از بچه دار شدن از مخاطرات این ناهنجاریهای ژنتیکی آگاه شوند.

انواع مختلفی از Hb وجود دارد که عبارتند از:
هموگلوبین F یا هموگلوبین جنینی که در جنین در حال رشد و نوزادان تازه متولد شده یافت می شود.
هموگلوبین A که در کودکان سالم و بزرگساالن یافت می شود.
هموگلوبین 2A که 2 تا 3 درصد کل هموگلوبین را در افراد بالغ تشکیل می دهد.
هموگلوبین H ,E ,M ,D ,C ,S, Barts انواعی از هموگلوبینهای غیرطبیعی هستند که توسط جهش ها یا حذف های ژنی,ایجاد می شوند.
انجام این تست به هیچ گونه آمادگی خاص یا ناشتایی نیاز ندارد.

نسترن پورابراهیمی
دوشنبه، 14 اسفند 1402


14
1402 اسفند

آزمایش H.pylori

14
1402 اسفند

تومور مارکرها

14
1402 اسفند

تست بتا

24
1402 آبان

لورم ایپسوم

نظر شما

متن نظر